Hình Ảnh Khởi Công Xây Dựng Phật Tích

Thư Mục Chính

 

 

 

 

 

 

 

 

Phật Tích Vạn Hạnh bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 1998

 

 

Thông Điệp

Góp Phần Công Đức

HT Đi Cứu Trợ

 

Trọn Bộ Hình Khởi Công Xây Dựng Phật Tích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Phật Tích Vạn Hạnh