Thư Mục Chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Tức

Sinh Hoạt 2015

Thọ Bát Quan Trai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương Trình Sinh Hoạt Năm 2016

Ngày 25 tháng 12 Âm Lịch năm Ất Mùi.

7:30 Pm Đưa Chư Tiên

Feb. 03, 2016

Ngày 29 tháng 12 Âm Lịch năm Ất Mùi.

11:45 Pm Đón Giao Thừa ( Tết Cổ Truyền )

Feb. 07, 2016

Ngày 1 tháng Giêng Âm Lịch năm Bính Thân.

11:30 Am Khai Kinh Cầu An & Cúng Ngọ

07:30 Pm Khai Kinh Dược Sư ( 7 Đêm )

Feb. 08, 2016

Ngày 8 tháng Giêng Âm Lịch năm Bính Thân.

7:30 Pm Cúng Sao Hội

Feb. 14, 2016

Ngày 14 tháng Giêng Âm Lịch năm Bính Thân.

11:30 Am Cúng Rằm Tháng Giêng ( Thượng Ngươn )

Feb. 21, 2016

Ngày 19 tháng 2 Âm Lịch năm Bính Thân.

11:30 Am Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

Mar. 27, 2016

Ngày 16 tháng 4 Âm Lịch năm Bính Thân.

11:30 Am Đại Lể Phật Đản

May 22, 2016

Ngày 21 tháng 6 Âm Lịch năm Bính Thân.

11:30 Am Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

Jul. 24, 2016

Ngày 12 tháng 7 Âm Lịch năm Bính Thân.

11:30 Am Đại Lể VU LAN & BÁO HIẾU ( Trung Ngươn)

Aug. 14, 2016

Ngày 16 tháng 9 Âm Lịch năm Bính Thân.

11:30 Am Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

Oct. 16, 2016

Ngày 14 tháng 10 Âm Lịch năm Bính Thân.

11:30 Am Cúng Rằm Tháng 10 ( Hạ Ngươn )

Nov. 13, 2016

Ngày 20 tháng 11 Âm Lịch năm Bính Thân.

11:30 Am Vía Phật A Di Đà

Dec. 18, 2016

 

 


 

Phật Tích Vạn Hạnh